צורכים בריאות 2.0

מאז 2020 , ניצב בלב הסערה הציבורית גם נושא הבריאות האישית שלנו בצד ההבנה כי את סדר העדיפויות צריך לשנות. זה הזמן להעלות על סדר היום את החיבור בין בריאות הסביבה לבריאות האדם, הקשורות זו בזו קשר הדוק.

ההרצאה "צורכים בריאות" מותאמת לשילוב בפעילויות המקדמות מהלכים אקולוגיים בקרב ארגונים ורשויות, פעילויות העשרה לקידום בריאות תושבים ועובדי חברות וכחלק מתוכניות הסברה בנושא קיימות.

ההרצאה מתמקדת בהיבטי הפגיעה של תרבות הצריכה, בדגש על ההיבט הבריאותי. 
צדדים רבים בהיבט זה אינם ידועים וחשיפתם – מטלטלת.
כמענה, מגיעה בשורת הצרכנות הבריאה ככלי מרפא ומניעתי, לגוף ולסביבה.

בהרצאה נעשה חיבור בין מושגי יסוד מעולם הקיימות בתנועת משפך שהולכת ומקרבת תופעות גלובליות אל חיי היומיום שלנו. מתוך מבט היסטורי על האנושות נגיע אל תרבות הצריכה העכשווית וממנה אל הרגלי הצריכה האישיים, אותם אנו עושים כל יום וכל שעה.

כך נגיע לעשות היכרות עם השותפים השקטים של חיינו – כימיקלים מזיקים במוצרי צריכה ונענה על שאלות נוקבות:

  • מי הם הרעלים השכיחים בבית?  
  • היכן הם נמצאים?
  • כיצד נפחית חשיפה אליהם?

נלמד כל זאת ונדגים את הכלי האקולוגי העוצמתי שטמון במעבר לצרכנות בריאה (קידום ערכים אקולוגיים כמו הפחתת צריכה והפחתת פסולת ממוצרים חד פעמיים).

קהל יעד: גילאי 16- 85

משך המפגש:
75 דקות הרצאה + 20 דקות דיון ושאלות

הרצאה - צרכנות העתיד 2.0
פלייר לדוגמה