הרצאות

“העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו,
לא בגלל האנשים שעושים רע,
אלא בגלל אלו שלא עושים דבר בעניין.” (אלברט איינשטיין)

הרצאות בנושא בריאות וסביבה

מאז 2020 , ניצב בלב הסערה הציבורית גם נושא הבריאות האישית שלנו בצד ההבנה כי את סדר העדיפויות צריך לשנות. זה הזמן להעלות על סדר היום את החיבור בין בריאות הסביבה לבריאות האדם, הקשורות זו בזו קשר הדוק.

ההרצאה "צורכים בריאות" מותאמת לשילוב בפעילויות המקדמות מהלכים אקולוגיים בקרב ארגונים ורשויות, פעילויות העשרה לקידום בריאות תושבים ועובדי חברות וכחלק מתוכניות הסברה בנושא קיימות.

בהרצאה זו אני מגוללת את סיפורי האישי, כמי ששמה את הסביבה הימית במרכז חייה מזה 20 שנה. נקודת מבטה של ביולוגית ימית, גולשת, שייטת ופעילה סביבתית ותיקה שעסקה שנים רבות בעשייה סביבתית סיזיפית.  
המסע שלי בתחום הבריאות הסביבתית החל כאשר הבנתי שכדי להבריא את הסביבה בצורה שורשית יהיה עליי להעביר את מוקד פעילותי החברתית והמקצועית למקום בו הכל מתחיל – הרגלי הצריכה היומיומיים.

בין לקוחותיי